VVD Programma Noord-Holland

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma.

Onderwijs

VVD wil zich vooral focussen op het verbinden van het bedrijfsleven en het onderwijs. Dat zou vooral via de gemeente moeten gaan.

Huisvesting

Naar de mening van de VVD moet er naar behoefte gestuurd gebouwd worden. Hierbij dient het onderscheid tussen de Metropoolregio Amsterdam en de rest van de provincie te verdwijnen en het onderscheid tussen bouwen binnen of buiten bebouwd gebied minder dwingend te worden. Er moeten minstens 230.000 woningen gebouwd worden. Het Deltaplan wonen wordt gezien als het belangrijkste uitgangspunt voor bouwen. Voor de rest wil de VVD vooral de plannen van de verschillende gemeentes goed met elkaar afstemmen.

Wetenschap

Wordt niet vermeld.

Duurzaamheid

De VVD ondersteunt de ambitie om tot een klimaatneutrale en circulaire provincie te komen. Belemmeringen, in de vorm van overbodige regels, moeten worden weggenomen. Daarnaast wil de VVD vooral innovatie op het vlak van duurzaamheid ondersteunen. Bedrijven en mensen die vervuilen moeten geprikkeld worden om energie te besparen of meer duurzame energie te gebruiken. De internationale afspraken die Nederland heeft gemaakt, wil de VVD nakomen. De VVD is voorstander van windenergie op zee buiten de 12 mijlszone. 

Hoofdpunten verkiezingsprogramma

Behouden en versterken van het economisch fundament van de provincie met groeimotoren zoals Schiphol, Den Helder Airport, de Zuidas, de havens van het Noordzeekanaalgebied en Den Helder, Greenport Aalsmeer, GreenPort Noord-Holland Noord en het Media Park Hilversum;

Vraag-gestuurd bouwen met oog voor de omgeving;
Meer regionale afstemming van plannen en voorzieningen;
Meer ruimte geven aan creativiteit en initiatief van burgers en het bedrijfsleven;
Dienstbaarheid in de sociale sector.