SP Programma Noord-Holland

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma.

Onderwijs

Wordt niet vermeld.

Huisvesting

De SP wil Nieuwbouw van woningen binnen bestaand bebouwd gebied, zonder de woon- en leefkwaliteit van de mensen die er al wonen aan te tasten.
Zorgen voor voldoende woningen voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking en statushouders.
Renovatie van leegstaande kantoor- en bedrijfsruimte, in plaats van nieuwbouw

Wetenschap

Wordt niet vermeld.

Duurzaamheid

De SP wil zuinig zijn op open en onaangetast landschap. Zonnepanelen leggen we daarom op daken, zoals van woningen en (vooral) van bedrijfspanden. Er is op die daken namelijk nog heel veel ruimte.
Windmolens concentreren in gebieden waar zo min mogelijk overlast is voor omwonenden en we tasten het landschap zo min mogelijk aan

Hoofdpunten verkiezingsprogramma

Op een rechtvaardige manier klimaatverandering, de verdeling van economische groei en problemen rond mobiliteit aanpakken. Daarnaast wil de SP een leefbare provincie stimuleren.