Partij voor de Dieren (PvdD) Programma Noord-Holland

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma.

Onderwijs

Wordt niet vermeld.

Huisvesting

Op plekken waar leegstand is, wordt niet bijgebouwd. Als herontwikkeling niet in de woningvraag kan voorzien, worden nieuwe energieneutrale woningen in het midden- en lagere prijssegment, in gebieden die al bebouwd zijn.
De provincie draagt bij aan voldoende sociale huurwoningen.
Er wordt in steden niet in het groen gebouwd, maar natuurinclusief.

Wetenschap

Wordt niet vermeld.

Duurzaamheid

Noord-Holland moet in 2030 klimaatneutraal zijn, dit wordt bereikt met een ambitieus klimaatplan met heldere, meetbare tussendoelen.
Klimaatsubsidies vanuit een fonds komen terecht bij de inwoners, organisaties en bedrijven die ze het hardste nodig hebben.
Schiphol mag niet uitbreiden en de luchtvaart moet krimpen.
Er wordt ingezet op een energietransitie naar lokaal op te wekken energie, wat groene banen creëert.

Hoofdpunten verkiezingsprogramma

Keuzes maken vanuit het belang van de meest kwetsbare, van welke soort dan ook.
Tegen megastallen, tegen verstikking van onze natuur, tegen verdergaande asfaltering. Voor ruimte voor dier en natuur, voor consuminderen, voor besparing en duurzame opwekking van energie en voor meer plantaardige voeding voor iedereen.