PVV Programma Noord-Holland

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma.

Onderwijs

Faciliteren van contacten tussen ondernemers en het onderwijs.

Huisvesting

Meer woningen in Noord-Holland:
Inzetten op de bouw van meer sociale huurwoningen. Wachtlijsten voor Noord-Hollandse woningzoekenden zijn onacceptabel.
Tegengaan van scheefwonen en focus op doorstroming.
Een rechtvaardige woningmarkt: geen voorrang voor statushouders en Oost-Europese arbeidsmigranten op de woningmarkt. De provincie gaat geen statushouders huisvesten als gemeenten dat niet kunnen.
Zoveel mogelijk (regionaal) vraaggericht bouwen. Onderzoek mogelijkheden om bouwen buiten bebouwd gebied mogelijk te maken.
Transformeren provinciale (kantoor)panden in woningen. Toestaan permanente bewoning vakantiehuisjes.

Wetenschap

Wordt niet vermeld.

Duurzaamheid

Behoud van het aardgasnetwerk. Daarom geen steun voor het van het aardgas afhalen van woningen.
Inzetten op kernenergie in Noord-Holland om te kunnen voldoen aan de stijgende energievraag. De Hemwegcentrale open laten totdat kernenergie is gerealiseerd.
Stoppen met de bouw van windturbines: de PVV vindt ze zonde van het belastinggeld, vervuilend voor het milieu, veroorzaker van overlast aan mens en dier en het landschap verpestend. Volgens de PVV kunnen windturbines nooit voldoen aan de energievraag.
Afzien van grootschalige zonneparken. Het prachtige Noord-Hollandse landschap moet zoveel mogelijk behouden blijven.

Hoofdpunten verkiezingsprogramma

Geen subsidie voor cultuur en geen medewerking aan opvang van asielzoekers. Geen hogere energiekosten door energietransitie (behoud van aardgas). Meer woningen bouwen. Goed ondernemersklimaat. Een provincie die de mening van de burger vertegenwoordigt (referenda), zich richt op haar kerntaken en zuinig omgaat met geld: geen onzinnige subsidies. Goede breikbaarheid en bescherming van dieren en natuur.