D66 Programma Noord-Holland

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma

Onderwijs

D66 ondersteunt MBO- en HBO-campusprojecten en stimuleert innovatie bij de docentontwikkeling. D66 wil dat de provincie geld uittrekt voor lectoraten, practoraten en promotie-events voor de regionale arbeidsmarkt.

Huisvesting

D66 wil:
Een divers aanbod aan woningen
Alleen nieuwe woningen binnen bestaand bebouwd gebied
Geen nieuwe woningen in open landschap tot in ieder geval 2025
Leefbare krimpgebieden door krimp en kwaliteit samen te laten gaan.

Wetenschap

Wordt niet vermeld.

Duurzaamheid

De grootste uitdaging is de klimaatverandering het hoofd te bieden door flinke CO2-reductie. D66 zet daarom in op twee kernopgaven: 1. wonen, werken en recreëren in een gezonde leefomgeving 2. transformeren naar een duurzame, regionale economie met de randvoorwaarden van: 3. een goed bestuur en doelgericht financieel beleid.

Hoofdpunten verkiezingsprogramma

D66 ziet de Europese Unie als bron van oplossingen voor grensoverschrijdende zaken als veiligheid, vluchtelingen en de mondiale klimaat- en energievraagstukken.
D66 streeft naar een Noord-Holland waar bewoners grip hebben op hun leven en op de zaken die er gebeuren. Vooral op lokaal niveau kunnen we zaken nog goed overzien en compassie mee voelen.
D66 heeft oog voor de regionale verschillen en de bijbehorende opgaven: Regio Amsterdam is anders dan het noorden van Noord-Holland.
D66 is voorstander van internationale samenwerking en handel, maar wel op voorwaarde van een gezonde lokale leefomgeving.
D66 faciliteert mensen uit andere landen die hier (tijdelijk) komen werken of een veilige haven zoeken.
Duurzamer reizen: de trein moet voor de middellange afstand een beter alternatief worden.