ChristenUnie Programma Noord-Holland

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma.

Onderwijs

Regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en het beroepsonderwijs moet versterkt worden, om de werkgelegenheid te laten groeien.

Huisvesting

De CU wil gemeenten ondersteunen bij de ontwikkeling van grote of ingewikkelde bouwprojecten. 

Wetenschap

Wordt niet vermeld.

Duurzaamheid

CO2-uitstoot verminderen door grenzen te stellen en als provincie het goede voorbeeld te nemen: overheidsgebouwen worden klimaatneutraal, voertuigen worden elektrisch.
Noord-Holland moet in 2030 minimaal 33% van de benodigde energie zelf opwekken.

Hoofdpunten verkiezingsprogramma

Nadruk op OV en fiets voor schone en gezonde mobiliteit
Stimuleren dat bedrijven maatschappelijke meerwaarde leveren
Inzetten voor toekomstige landbouw