CDA Programma Noord-Holland

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma.

Onderwijs

Overheidsorganisaties, onderwijs en bedrijfsleven moeten elkaar ondersteunen.

Huisvesting

Meer diversiteit in het woningaanbod, zoals tijdelijke woningen en tiny-houses. Ook woningbouw aan de rand van de dorpen en steden.
Goede huisvesting voor arbeidsmigranten.
CDA erkent woningbouw als het belangrijkste thema voor Amsterdam. Dit past niet alleen binnen de gemeentegrenzen, de stad moet niet worden volgepropt.
CDA koestert de expats in de stad, zij zorgen voor een internationaal karakter

Wetenschap

Wordt niet vermeld.

Duurzaamheid

Het CDA blijft voorstander van de nieuwe Pallas onderzoeksreactor/isotopenfabriek in Petten, mits de veiligheid goed geborgd is.
Voorstander van zowel wind op land, zee, geothermie en zonne-energie (zolang het niet ten koste gaat van landbouwgrond).
Het CDA wil een heroprichting van de Energy Board. Dit is een klankbordgroep met leden die veel kennis hebben van duurzame energie.

Hoofdpunten verkiezingsprogramma

Meer ruimte voor woningbouw, flexibel OV en spreiding van toerisme. Verduurzaming van de energievoorziening. Behoud van landbouw. Investeren in cultuur en cultuureducatie. De provincie moet zich niet langer beperken tot haar kerntaken, maar zich opstellen als verbinder, stimulator en kennisdeler.