15-03-12 Symposium: Student als Pionier

Symposium: Student als pionier

Donderdag 15 maart organiseert de ASVA studentenunie het symposium: ''Student als pionier'' in Studio-K. Het symposium zal ingaan op de pioniersfunctie die studenten in buitenwijken kunnen vervullen en wat hiervan de meerwaarde is. Ook wordt gekeken naar de voorwaarden van studenten om in dergelijke wijken te kunnen en willen wonen. Met inspirerende lezingen over voorbeeldprojecten, workshops waar gezamenlijk naar oplossingen voor knelpunten wordt gezocht en een slotdebat met o.a. Freek Ossel (Wethouder Amsterdam) en Jan Benschop (Algemeen Directeur DUWO) komt er een breed scala van onderwerpen aan het licht. Het programma start rond 13:45 uur met diverse sprekers en workshops. Het debat begint om 15:45 uur met aansluitend een borrel. Hieronder vindt u het programma voor de dag en de workshops die men kan volgen. U kunt zich hier inschrijven voor het symposium.

 

Programma

13:45 Inloop

14:00 Presentatie Emile Jaensch (Wethouder Zuid-Oost)

14:15 Presentatie Anton Rensink (Voorzitter Stichting Tijdelijk Wonen Amsterdam)

 

14:40 Workshops

''Voorwaarden voor studenten'' door Wim de Waard (Portefeuillehouder Studentenhuisvesting bij De Key)

Wonen in hartje centrum is het ideaalbeeld van vele studenten. Toch blijft dit bij een ideaalbeeld voor het merendeel. De druk op de woningmarkt is zeer groot in het centrum en andere stadsdelen binnen de Ring A10. In Amsterdam zoeken bijna 14.000 studenten een plek om te wonen en betaalt bijna 70% van de studenten te veel huur voor hun kamer: een nijpend tekort wat moeilijk op te lossen is. Wonen buiten de Ring wordt een realiteit voor steeds meer studenten. Studenten kunnen als pionier een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van deze wijken als vitaal woon/werk gebied. Tegelijkertijd bieden deze wijken genoeg kansen op het gebied van studeren, werken en vrijetijdsbesteding om een aantrekkelijke woonlocatie voor studenten te zijn. Maar soms moeten deze mogelijkheden wel geschept worden en zijn er beperkingen die in de weg staan, zoals gebrekkig OV in de nacht, onveilige gebieden en weinig voorzieningen voor studenten. Onder de bezielende leiding van Wim de Waard wordt gekeken wat realistische voorwaarden zijn voor studenten om de grote trek te maken naar de mooie buitenwijken die Amsterdam rijk is!

 

''Utopie van de buitenwijk'' door Koen Raats (Universiteit van Amsterdam) en Bas Kohler (Cartoonist Bas Kohler Studio)

In deze workshop onder leiding van Koen Raats wordt de fantasie de vrije loop gelaten en zal gebrainstormd worden over de hoe de ideale buitenwijk er uit zal gaan zien. Dit zal gebeuren vanuit het perspectief van de studenten en vanuit de zittende bewoners. Kunstenaar Bas Kohler zal de input vanuit de zaal tijdens de workshop op een canvas tot leven brengen.

 

"Voorbeelden uit andere steden" door Jean Baptiste Benraad (Adviseur transformatie en huisvesting bijzondere woongroepen, waaronder studenten bij het Transformatieteam)

Jean Baptiste Benraad zal in deze workshop een aantal voorbeelden van geslaagde studentenhuisvesting aanhalen waar hij betrokken bij is geweest. Tijdens de workshop zal er worden ingegaan op de vraag wat Amsterdam van deze projecten zou kunnen leren en in hoe verre de projectvormen toepasbaar zijn in Amsterdam.

 

"Scenario's voor de toekomst" door Frank Uffen (Consultant bij The Student Hotel en Buena Gente&Co )

Studentenhuisvesting is voortdurend aan verandering onderhevig. De studenten van de jaren ’60 woonden heel anders dan de studenten van nu. Studentencontainers werden eerst gezien als een noodzakelijk kwaad, maar worden nu gezegevierd als ideale studentenwoningen. Wat zou de toekomst ons verder brengen op het gebied van studentenhuisvesting? Frank Uffen heeft als consulent bij The Student Hotel en Buena Gente & co ervaring opgedaan met vernieuwende woonconcepten voor studenten. Gedurende deze workshop neemt hij je mee naar de toekomst van studentenhuisvesting!

 

15:45 Slotdebat

* Freek Ossel (Wethouder Amsterdam)

* Emile Jaensch (Wethouder Zuid-Oost)

* Jan Benschop (Algemeen Directeur DUWO)

* Michiel Stapper (Projectleider Studentenhuisvesting van de UvA-HvA)

* Myrthe Rijken (Portefeuillehouder Studentenhuisvesting ASVA)

 

16.45 Afsluiting

17.00 Borrel

 

Archief

Vooraankondiging

Uitnodiging