UvA kan beloftes voorinvesteringen niet waar maken

donderdag, 17 mei 2018
-

Uit het onlangs gelekte rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat maar 14% van de beloofde €12 miljoen voorinvesteringen echt in de kwaliteit van het onderwijs is geïnvesteerd bij de UvA. Van meer dan 75% van die 12 miljoen euro is het onduidelijk wat de UvA er precies mee heeft gedaan. In januari kwam de rekenkamer al naar buiten met het landelijke gemiddelde. Toen werd echter niet duidelijk hoe verschillende onderwijsinstellingen precies scoorden. Nu blijkt uit een overzicht in het gelekte rapport dat de UvA veel slechter scoort dan andere onderwijsinstellingen in Nederland.

In 2014 beloofden de Nederlandse universiteiten en hogescholen vanuit hun reserves te investeren in de kwaliteit van onderwijs om de door het leenstelsel getroffen studenten te compenseren voor uitblijven van extra geld uit Den Haag. Tussen 2015 en 2017 zou €600 miljoen geïnvesteerd worden in onderwijskwaliteit. In januari constateerde de rekenkamer dat dit grotendeels niet was gelukt.

 “Met de ingang van het leenstelsel is UvA studenten beloofd dat er geïnvesteerd zou worden in de kwaliteit van het onderwijs. Het uitblijven van deze investeringen geeft de UvA studenten een trap na; studenten hebben al een torenhoge studieschuld en krijgen er nu ook nog eens geen onderwijskwaliteit voor terug” aldus ASVA voorzitter Tijmen de Vos. “de UvA is het verplicht aan leenstelselstudenten om duidelijk te maken wat er met het extra vrijgekomen geld is gebeurt, en ze moet echt gaan investeren in de kwaliteit van onderwijs.”

Wat ook vreemd is, is dat de accountants van de economie en bedrijfskunde faculteit het vertikken om mee te werken aan het onderzoek en nauwelijks documenten leverden aan de Algemene Rekenkamer. Op andere faculteiten is het nauwelijks beter. Het minste wat de universiteit kan doen is duidelijkheid en transparantie bieden aan studenten.