Studentenkamers in de uitverkoop

dinsdag, 10 oktober 2017
-

Uit het nieuwe regeerakkoord blijkt dat gemeentes actief sociale huur moeten verkopen. De ASVA studentenunie maakt zich grote zorgen over een steeds groter tekort aan studentenhuisvesting in Amsterdam. Door de oproep tot verkoop wordt het kamertekort voor studenten alleen nog maar een groter probleem. ASVA roept de gemeente Amsterdam op om zich hiertegen te verzetten.

Sociale huurders, waaronder studenten, komen er niet goed van af in het nieuwe regeerakkoord. “Er moeten meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector komen. De mogelijkheden in het gemeentelijk beleid om het aanbod te vergroten, te sturen op prijs en sociale huurwoningen te verkopen, moeten ten volle worden benut”, meldt het akkoord. Amsterdam heeft al een flink tekort van 12.000 studentenkamers en dat wordt zo alleen maar meer. “We zijn al hard getroffen door het leenstelsel en nu gaan ze ook nog eens onze kamers verkopen. De gemeente moet zich actief tegen deze waanzin verzetten”, zegt ASVA voorzitter Tammie Schoots.

Amsterdam kampt al jaren met een tekort aan sociale huurwoningen en heeft op het moment een wachtlijst van negen jaar. Studentenhuisvesting valt onder sociale huur. Door sociale huurwoningen te verkopen en meer huurwoningen in de vrije sector vrij te geven, zal er alleen maar minder huisvesting beschikbaar zijn voor de kwetsbare groepen in Amsterdam.