Democratisering UvA dreigt studenten uit te sluiten

woensdag, 5 juli 2017
-

Gisterenochtend presenteerde het bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) haar idee over de senaat-nieuwe-stijl in het kader van het democratiseringsproces dat is ingezet na de Maagdenhuisbezetting. Dat zou een deliberatief forum moeten worden waarop de universiteit met haarzelf in gesprek gaat. Echter, zo blijkt uit de plannen, zal er geen (financiële) compensatie voor de deelnemers van dit forum komen. Daardoor zal dit potentieel revolutionaire forum alleen toegankelijk zijn voor een selecte groep studenten en medewerkers met intrinsieke motivatie en financiële middelen, waardoor de functie van de senaat-nieuwe-stijl niet de hervorming teweeg brengt die nodig is.

 

De senaat-nieuwe-stijl is een voorstel van de commissie Democratisering en Decentralisering die het democratisch tekort op de UvA heeft onderzocht. Deze commissie is ingesteld na de Maagdenhuisprotesten in 2015 en legde haar bevindingen voor aan de academische gemeenschap middels een referendum. Uit de uitkomsten bleek dat er een plek miste waar de universiteit met haarzelf in gesprek kon gaan. De oplossing hiervoor zou de senaat-nieuwe-stijl zijn: een senaat waarin alle geledingen van de universiteit vertegenwoordigd zijn.

 

Henriëtte Hoogervorst, voorzitter van de ASVA studentenunie: “Wij zijn heel blij dat de UvA de voorstellen gaat implementeren, maar wij willen waarschuwen voor een gevaar. Studenten ervaren veel (financiële) druk door verschillende maatregelen, waaronder het leenstelsel, en voelen zich vaak gedwongen om zo snel mogelijk af te studeren. Zonder compensatie zou deelname aan de senaat-nieuwe-stijl voor veel studenten een barrière kunnen opwerpen. Iedereen moet een eerlijke mogelijkheid krijgen om plaats te nemen in de senaat-nieuwe-stijl, zodat het forum een goede afspiegeling van de universitaire gemeenschap wordt. Daarom vinden wij een vorm van compensatie noodzakelijk.”

 

De ASVA studentenunie roept het bestuur van de UvA op om de plannen te herzien en studenten en medewerkers compensatie te verlenen in de vorm van studiepunten, uren of financiële ondersteuning. “Zonder deze ondersteuning zal de senaat-nieuwe-stijl niet de revolutionaire slag zijn die de universiteit hard nodig heeft en blijven machtsstructuren onveranderd’’, aldus Hoogervorst.