Onderzoek zorgwekkende trend leenstelsel

donderdag, 8 juni 2017
-----

De gevolgen van het leenstelsel hebben een ongelijk effect op studenten van verschillende achtergronden, blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van het ASVA onderzoeksbureau. Studenten met verschillende sociaaleconomische achtergronden verschillen in hun financiële mogelijkheden, waardoor een wezenlijk verschil ontstaat in de consequenties die het leenstelsel met zich meebrengt op studiedruk, ontwikkeling, keuzevrijheid en de instroom. De ASVA studentenunie ziet vergaande effecten die de ongelijkheid komende jaren nog verder vergroot en roept daarom politieke partijen op om per direct in te grijpen.

 

Studiedruk

Het onderzoek laat een groot verschil zien in de financiële maatregelen waartoe studenten van verschillende sociaaleconomische achtergronden en opleidingsniveaus door het leenstelsel genoodzaakt zijn. Zo blijkt dat alle groepen studenten aangeven meer te gaan werken om schulden te beperken. Echter geven studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en/of met een lagere sociaaleconomische achtergrond aan langer bij hun ouders te blijven wonen om de kosten te drukken. Ook worden maatregelen genoemd als het afslaan van een vervolgopleiding, zo snel mogelijk afstuderen, goedkopere maar onveiligere woningen en korten op basisbehoeftes als boodschappen en zorgverzekeringen. Henriëtte Hoogervorst, voorzitter van de ASVA studentenunie: ‘Dit is een schrijnende ontwikkeling, iedere student moet dezelfde ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen en niet belemmerd worden door de druk van het leenstelsel’.

 

Keuzevrijheid

Daarnaast laat het onderzoek zien dat er onder studenten meer keuzestress wordt ervaren als gevolg van de invoering van het leenstelsel. Studenten twijfelen langer over of ze gaan studeren en welke studie ze kiezen. Studenten lijken nog wel met name een studie te kiezen die aansluit bij hun interesse.

 

Instroom

Uit cijfers blijkt dat de instroom op de HvA nog steeds lager is dan voor de invoering van het leenstelsel. Helder wordt in kaart gebracht dat Amsterdamse studenten van het hoger beroepsonderwijs en/of met een lage sociaal economische achtergrond het hardst zijn getroffen. Zij geven aan dat zij minder snel zouden gaan studeren onder het leenstelsel en meer twijfels hebben alvorens zij toetreden tot het hoger onderwijs. ‘Onderwijs is de emancipatiemotor van de samenleving en dat moet toegankelijk blijven voor iedereen’, aldus Hoogervorst.

 

De ASVA studentenunie roept de politieke partijen op het leenstelsel grondig te heroverwegen, alternatieven te bedenken en zo snel mogelijk in te grijpen. Juist de groep studenten voor wie studeren niet vanzelfsprekend is en voor wie de drempel extra verhoogd is, moet ondersteund worden. Zij verdienen dezelfde kansen als studenten die het van huis uit hebben meegekregen. En zelfs voor hen heeft het leenstelsel schadelijke effecten teweeggebracht.