De Staat van de Universiteit

maandag, 23 februari 2015
Donderdag 26 februari organiseren de ASVA studentenunie, Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemersraad (COR) een debat over de staat van de universiteit.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen van afgelopen week omtrent de bezetting van het Bungehuis organiseren de ASVA studentenunie en de Centrale Studentenraad (CSR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op donderdag 26 februari een dialoog over de staat van de universiteit. Aan de hand van de discussieavond zal er een gezamenlijke agenda geformuleerd worden. De CSR en de Centrale Ondernemersraad (COR) zullen aan de hand van deze agenda een reeks debatten organiseren om de thema’s uit te werken. De uitkomst van deze debatten worden vertaald in een advies aan het College van Bestuur.  

 

Het gesprek is voor eenieder toegankelijk die mee wil denken over de organisatie en de missie van de universiteit. Door de patstelling tussen het bestuur van de UvA en de bezetters van het Bungehuis leek deze discussie niet te ontstaan. “Deze avond is bedoeld om inhoudelijk te kijken naar de problemen binnen de universiteit,” aldus Noeri van den Berg, voorzitter van de ASVA studentenunie. “De ontwikkelingen van de afgelopen week laten duidelijk zien dat er een gebrek aan transparantie en inspraak is.”

 

Aan het eind van de avond zullen een aantal thema´s naar voren komen. De CSR en de COR gebruiken deze thema’s als agenda voor het organiseren van genuanceerde vervolgdebatten. Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de CSR: “Samen met studenten en docenten gaan we de komende tijd een dialoog aan. We gaan daarbij op zoek gaan naar gezamenlijke oplossingen, die wij vervolgens als raden gaan adviseren aan het College van Bestuur.” Met het instemmen van het nieuwe instellingsplan is tevens aan de raden beloofd dat er een discussie gevoerd zou worden over de bestuurscultuur aan de universiteit. 

 

De avond vindt plaats op donderdag 26 februari in de muziekzaal in CREA en begint om 17 uur. Op het podium zit een panel bestaande uit Louise Gunning-Schepers (voorzitter van het College van Bestuur), Dymph van den Boom (Rector van de UvA), Ingmar Visser (Vice-Voorzitter van de COR), Tariq Sewbaransingh (Voorzitter van de CSR), Noeri van den Berg (Voorzitter ASVA), een woordvoerder van De Nieuwe Universiteit en Tivadar Vervoort (Humanities Rally). Het gesprek zal geleid worden door Huub Dijstelbloem en Willem Schinkel (initiatiefnemers van Science in Transition). Tenslotte zullen de studentenpartijen UvASociaal, kies mei, LIEF en Ons kritisch alternatief aanwezig zijn.