Doelstelling studentenhuisvesting moet concreter

donderdag, 11 september 2014
Studentenhuisvesting

Vandaag brachten de Amsterdamse coalitiepartijen een voorstel naar buiten waarin ze wethouder Wonen Laurens Ivens vragen met een ambitieus streefcijfer te komen voor de realisatie van studentenhuisvesting. ASVA vindt het noodzakelijk dat de wethouder met een concrete doelstelling komt van minimaal 8000 extra studentenwoningen.

 

In de afgelopen collegeperiode zijn er veel woningen voor studenten gerealiseerd, maar het tekort is nog lang niet opgelost. ASVA-voorzitter Noeri van den Berg: ‘De gemeente is goed op weg, maar moet nu doorpakken.’ Daarom stelt ASVA studentenunie dat de wethouder nu een concreet cijfer moet noemen om de woningnood onder studenten aan te pakken. Noeri van den Berg: ‘Er is nog steeds een kamertekort van minimaal 8000 studentenkamers in Amsterdam.’

 

Naast het toevoegen van woonruimte vindt ASVA ook de betaalbaarheid belangrijk. Momenteel worden er voornamelijk zelfstandige woningen gebouwd met een hoge huurprijs. ASVA is blij dat er ingezet wordt op studentenhuisvesting maar, ziet graag dat er ook meer goedkopere, onzelfstandige woningen bijkomen. ‘Er wordt veel gesproken over het realiseren van betaalbare studentenhuisvesting, maar het blijft onduidelijk hoe de gemeente dit gaat aanpakken’, aldus Noeri van den Berg.

 

In het voorstel worden verschillende opties genoemd om woningen te realiseren. ASVA vraagt zich af welke de wethouder dit gaat inzetten. ‘We zijn benieuwd welke gemeentepanden getransformeerd kunnen worden’, aldus Noeri van den Berg. ‘Ook zou de wethouder kunnen kijken naar andere opties, zoals het labelen van bestaande sociale huurwoningen of het aanpassen van grondprijzen.' Met deze instrumenten kan de gemeente tot een concrete uitwerking komen om de kamernood in Amsterdam aan te pakken.