ASVA roept D66 en GroenLinks op te bouwen voor studenten

vrijdag, 18 april 2014
studentenhuisvesting, gemeenteraad

D66 en GroenLinks geven vandaag veel aandacht aan woningbouw in hun hervormingsagenda voor Amsterdam. Jaarlijks moeten er vijfduizend woningen bijkomen. ASVA is blij met de onderkenning van de woningnood, maar vraagt ook specifiek aandacht voor het tekort aan studentenkamers. De studentenunie roept de partijen daarom op in de uitwerking van het akkoord een aparte doelstelling voor studentenwoningen te formuleren.

 

Ondanks dat er de vorige collegeperiode al veel gebouwd is kampt Amsterdam nog altijd met een tekort aan betaalbare studentenwoningen, met name voor studenten die geen recht hebben op huurtoeslag. In een brief aan de onderhandelaars bepleitte ASVA daarom al een doelstelling van 8000 extra studentenwoningen. De fractievoorzitter van GroenLinks committeerde zich tijdens de verkiezingsstrijd al eerder aan deze doelstelling en ook de fractievoorzitter van D66 zegde eerder toe meer studentenwoningen bij te willen bouwen.

 

Voorzitter van de ASVA studentenunie, Esther Crabbendam: “De groep studenten onder de 23 jaar zal de komende jaren alleen maar groeien, terwijl voor hen het tekort aan betaalbare studentenwoningen het grootst is. Een nieuw college moet juist voor hen gaan bouwen."