Onderwijs

ASVA vindt dat studenten in Amsterdam recht hebben op het best mogelijke onderwijs. Helaas is de kwaliteit van de opleidingen aan de universiteiten en hogescholen op dit moment nog niet optimaal. In enquêtes geven studenten aan niet te worden uitgedaagd in hun onderwijs. Docenten hebben op hun beurt weinig tijd om feedback te geven en lessen voor te bereiden. Naast de kwaliteit van het onderwijs, staat ook de toegankelijkheid ervan onder druk. Het akkoord over het leenstelsel speelt hierin natuurlijk een grote rol. Lees meer over de problemen in het Hoger Onderwijs. Studeer jij in Amsterdam en heb je een klacht over jouw onderwijs? Neem dan contact met ons op!

Wat doet ASVA?

ASVA zet zich samen met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) in voor beter en toegankelijker onderwijs. We informeren politieke partijen over de situatie binnen het onderwijs en wijzen hen op de gevolgen van kabinetsmaatregelen voor studenten. Daarnaast doen wij het volgende:

  • We informeren studenten: we schrijven politieke updates, nieuwsartikelen en elke week informeren we studenten via Folia. Je kunt vragen over bijvoorbeeld je persoonlijke situatie of de invoering van een leenselsel sturen naar kennis@asva.nl.
  • Op de UvA en de HvA brengen we de kwaliteit van docenten onder de aandacht, bijvoorbeeld middels de uitreiking van de docent van het jaarprijs.
  • De UvA en HvA houden we scherp in de gaten. Indien ons iets niet zint, spreken we bestuurders daar op aan. Zie bijvoorbeeld www.asva.nl/rvtwegermee voor informatie over het aftreden van de Raad van Toezicht van de UvA.
  • We werken aan plannen om het onderwijs te verbeteren, zoals het Alfapact. 
  • Samen met de studenten van de HvA zijn we opzoek naar verbeteringen binnen de instelling door periodieke denktanks. Hier vind je de visiedocumenten aan de hand van deze denktanks.

Medezeggenschap en Opleidingscommissies

De hbo-crisis slaat wild om zich heen. Onlangs bleek uit een onderzoeksrapport van de onderwijsinspectie dat er bij meerdere hogescholen opleidingen niet aan de eisen voldoen. Vier opleidingen bij Inholland werden zelfs ‘zeer zwak’ genoemd. Op de HvA zijn zulke gevallen niet geconstateerd. Niet zo vreemd, aangezien er geen HvA-opleidingen zijn onderzocht. Dit neemt niet weg dat de kwaliteit van het onderwijs ook op de HvA, of zelfs UvA, onder druk kan komen te staan. Gelukkig kun jij, als student, ervoor zorgen dat problemen bij jouw opleiding op tijd aan de kaak worden gesteld. Hoe? De ASVA studentenunie geeft je vijf tips om de kwaliteit van jouw onderwijs te bewaken. Jouw onderwijs wordt voor het grootste deel met publiek geld bekostigt. Reden te meer om kritisch te zijn op de kwaliteit die onderwijsinstellingen daarvoor leveren.

wat speelt er in het onderwijs?

Universiteiten moeten zich profileren, dus meer samenwerken en specialiseren op één gebied. Leiden, Delft en Rotterdam doen dat al. Misschien moeten universiteiten zelfs wel fuseren. Snijden om te besparen. Wat krijg je dan? Een eenheidsworst. Of meer dan de som der delen? De UvA en HvA hebben een gedeeld college van bestuur. Tegelijkertijd lonken de UvA en VU naar elkaar, zo werken de betafaculteiten al sterk samen in de masterfase. Genoeg om jezelf over te informeren dus! Hieronder vind je een lijst van rapporten die de afgelopen jaren zijn geschreven door onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin visies op het hoger onderwijs worden beschreven.