Wat moet een studievereniging weten over de Wet op de vaste boekenprijs?

Er zijn in 2005 een aantal zaken veranderd in de regelgeving over de boekenprijs. Deze veranderingen hebben consequenties voor de wijze waarop studieverenigingen en boekhandels samenwerken.

Een vereniging die boeken inkoopt bij een boekhandel en met de verkregen korting verkoopt aan de leden moet gemandateerd worden door de onderwijsinstelling. Zonder mandaat mogen de verenigingen wettelijk gezien niet 10 procent onderwijskorting krijgen.

De boekhandel mag aan studieverenigingen Nederlandstalige studieboeken leveren met een korting van 10 procent, indien het om minimaal 2 exemplaren gaat. De studievereniging moet wel gemandateerd zijn, het moet gaan om voorgeschreven boeken – genoemd in de studiegids of op papier/per e-mail doorgegeven – en de korting moet – met eventuele aftrek van verkoopkosten – doorberekend worden aan de leden. Als er meer dan honderd boeken worden afgenomen, kan de boekleverancier meer korting geven dan 10 procent.

De vereniging mag alleen korting krijgen en doorgeven op Nederlandstalige studieboeken indien het boek staat voorgeschreven. Nieuw is ook dat de verenigingen een verplichting hebben ten opzichte van deze wet, terwijl in het oude reglement de boekhandel eindverantwoordelijke was. Eventuele boetes worden dus niet meer alleen aan de boekhandel opgelegd, maar kunnen ook ten laste komen van de studievereniging. Dit betekent dat het verstandig is de prijzen die vermeld worden in de offerte van de boekleverancier te controleren. Vermeld je een te lage prijs? Dan kun je een boete met drie nullen krijgen.

Boekenhandels kunnen studenten ook kortingen aanbieden. Dit mag op voorgeschreven literatuur als er door de student ten minste twee Nederlandstalige titels worden gekocht. De mogelijkheid voor het geven van deze korting betekent dat de studieverenigingen door deze wet meer concurrentie hebben gekregen van de boekhandels.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het ASVA Rechtsbureau via rechtsbureau@asva.nl