Hoe zit het met de aansprakelijkheid van een vereniging en diens bestuursleden?

Een vereniging kan - als rechtspersoon-  bij de verbintenissen die zij aangaat aansprakelijk worden gehouden. Zo moet een vereniging bijvoorbeeld bij schade die zij bij derden veroorzaakt voor de kosten opdraaien.

Een bestuurslid van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is niet hoofdelijk aansprakelijk. Bestuurders kunnen echter wel op grond van verschillende wettelijke bepalingen persoonlijk worden aangesproken voor handelingen van de rechtspersoon (lees: vereniging) waarvan zij bestuurder zijn. Voor een overzicht van deze uitzonderingen, klik hier voor de webpagina van de Kamer van Koophandel.

Hoe kunnen een vereniging en bestuursleden zich beschermen tegen aansprakelijkheid?

  • Een vereniging kan zich beschermen middels een 'aansprakelijkheidsverzekering', waarmee doorgaans alle door de verzekerde veroorzaakte letsel- en zaakschade gedekt is.
  • Een bestuurslid kan zich beschermen middels een 'bestuursverzekering', wat over het algemeen vermogensschade dekt en juridische kosten vergoedt.

Voor specifieke vragen over aansprakelijkheid kan je het beste contact opnemen met het Rechtsbureau, rechtsbureau@asva.nl.