Wat zijn goede tips op het gebied van alumnibeleid?

Er is zeker niet één weg naar succesvol alumnibeleid, maar hier in ieder geval een aantal tips:

 1. Onderzoek:

 2. Welk werk is in het verleden al verricht? En wat gebeurt er op dit moment op het gebied van alumni en door wie?
 3.  
 4. Bedenk wat je wil:

 5. Een eigen alumnivereniging, activiteiten met alumni vanuit de studievereniging, structurele of ad hoc samenwerking met de opleiding?
 6.  
 7. Contact opzoeken met belanghebbenden:

  • Opleiding organiseert alumnibeleid door middel van alumnikringen. Overleg met de opleiding over een eventuele samenwerking. Niet alleen kunnen ze je voorzien van de benodigde contactgegevens, ook kunnen ze bijvoorbeeld subsidie verstrekken voor een alumniactiviteit.
  • Zoek contact op met oud-studenten die je al kent (bijv. oud-bestuursleden), misschien kan hun netwerk je op  weg helpen.
  • Maak een Facebook- en Linkedinpagina aan, zo zullen oud-leden die moeilijk te vinden zijn je vereniging zelf vinden.
 8. ledenbestand

  • Richt je eigen ledenbestand zo in, dat je weet wanneer je leden alumni worden. Alumnibeleid starten vergt een lange adem. Als je nu je ledenbestand aanpast, pluk je er over vier jaar de vruchten van.
 9. Benader studenten actief voor je alumniactiviteiten wanneer ze net afgestudeerd zijn.
 10. Begin ergens! Zelfs als je nog weinig alumni hebt als potentiële bezoekers voor je activiteit, iets is beter dan niets! De contacten en  ervaring die je opdoet, zullen  je helpen om je activiteiten te verbeteren en je  netwerk te vergroten.