Op 14 december stonden we met 2000 studenten en docenten in Den Haag, om ons uit te spreken tegen de bezuinigingen op het onderwijs en de minister op te roepen om meer te investeren in het hoger onderwijs. Deze demonstratie werd georganiseerd door WO-in-actie. De opkomst op deze dag was hoog en studenten, docenten en bestuurders vanuit alle hoeken van het land waren aanwezig. Al met al een geslaagde dag! Maar wat is er daarna eigenlijk gebeurd? Na het lezen van deze update ben je weer helemaal op de hoogte.

Wat is er gebeurd na 14 december?

Protest op 14 december in Den Haag tegen onderwijsbezuinigingen

Op 14 december stonden we met 2000 studenten en docenten in Den Haag, om ons uit te spreken tegen de bezuinigingen op het onderwijs en de minister op te roepen om meer te investeren in het hoger onderwijs. Deze demonstratie werd georganiseerd door WO-in-actie. De opkomst op deze dag was hoog en studenten, docenten en bestuurders vanuit alle hoeken van het land waren aanwezig. Al met al een geslaagde dag! Maar wat is er daarna eigenlijk gebeurd? 

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap heeft niet gereageerd op deze demonstratie. Dit geeft een bittere nasmaak aan de dag, zeker gezien veel docenten het werk hadden neergelegd voor deze actie. Afgelopen week is zij wel met een afvaardiging van WO-in-actie in gesprek gegaan. De actievoerders van WO-in-actie hebben hier nogmaals hun eisen toegelicht: een einde aan de bezuinigingen op onderwijs, meer investeringen in het hoger onderwijs die direct naar de instellingen gaan en een vermindering van het aantal tijdelijke contracten, door vanuit het studievoorschot te investeren in de aanstellingen van docenten. De minister sluit zich aan bij WO-in-actie wat betreft het aantal tijdelijke contracten, maar kon zich verder niet achter WO-in-actie scharen. Zij wil niet meegaan in de financieringseisen die WO-in-actie stelt en dus niet de broodnodige investeringen in het hoger onderwijs doen. Dit is voor WO-in-actie aanleiding om verder te gaan met actievoeren.

Ondertussen heeft de minister een commissie ingesteld om onderzoek te doen naar een herziening van de bekostiging van het hoger onderwijs, met specifieke aandacht voor technische opleidingen. Dit is zoals afgesproken in het regeerakkoord. Deze commissie wordt voorgezeten door oud-staatssecretaris van Rijn. Helaas is de kans klein dat deze commissie met voorstellen gaat komen die de huidige problematiek oplossen. Naast de speciale aandacht voor de bekostiging van technische opleidingen, heeft de commissie twee randvoorwaarden meegekregen. De eerste is dat het totale budget voor het hoger onderwijs niet toe mag nemen, waardoor de commissie hooguit een herverdeling van geld voor kan stellen. Met de specifieke aandacht die aan technische opleidingen gegeven wordt, is de kans groot dat andere opleidingen moeten gaan inleveren. Daarnaast moet de verhouding tussen eerste en tweede geldstroom gelijk blijven. De eerste geldstroom is het geld wat universiteiten en hogescholen rechtstreeks van het ministerie krijgen, de tweede geldstroom is het geld wat onderzoekers via beursaanvragen van de NWO en het KNAW kunnen krijgen. Ook dit betekent dat de bekostiging voor onderwijs niet toe zal nemen. Al met al betekent dit vermoedelijk dat het budget per student vermoedelijk niet zal veranderen, waardoor de huidige problematiek niet opgelost kan worden.

Dit betekent dat het nog steeds hard nodig is om ons als studenten uit te spreken en in actie te komen tegen het huidige kabinetsbeleid. Immers verliezen wij aan onderwijskwaliteit, nadat wij onze basisbeurs al verloren zijn. Daarom wordt er op 15 maart door het hele onderwijs, van de basisschool tot de universiteit, gestaakt en zal ASVA hier ook aan meedoen. Het is tijd om te laten zien dat het zo niet langer kan en om een vuist te maken tegenover de minister!