Welke andere fondsen kan ik aanschrijven?

Helaas kunnen we slechts zeer beknopt ingaan op mogelijke fondsen en sponsoren omdat deze materie op zich al een heel boekwerk zou vergen om uit te spitten. De UvA kent twee fondsen die heel belangrijk zijn voor studieverenigingen: het AUV en Stichting Toekenningen.

Het AUV is het fonds van de Algemene Universiteits Vereniging en wordt beheerd (en gevuld) door alumni van de UvA uit het bedrijfsleven. Dit fonds subsidieert vooral veel studiereizen en relevante activiteiten waarvoor veel geld nodig is zoals congressen en dergelijke.

Stichting Toekenningen bestaat uit drie studenten die geld beheren dat uit giften aan de UvA wordt gegenereerd. Zij kunnen geen hele grote bedragen schenken, maar zullen haast altijd een goed gefundeerde en inhoudelijk interessante activiteit steunen.
Bij beide fondsen en bij alle andere fondsen is het, zoals gezegd, heel belangrijk om de vakinhoudelijke relevantie van je activiteit aan te geven. Daarbij geldt voor Stichting Toekenningen gezelligheid voor alle studenten meer als argument dan voor het AUV-fonds waar ze meer vallen voor een vlammend betoog over het belang van de activiteit voor de opleiding van de studenten. Voor elke aanvraag geldt dat deze zonder doorzichtige en gegronde begroting niet in behandeling wordt genomen, dus zorg dat dit in orde is. Daarnaast kan ook een comité van aanbeveling de aanvraag van de subsidie vergemakkelijken. Het AUV hanteert strenge deadlines voor het aanvragen van de subsidie, houdt hier rekening mee.

Meer informatie vind je op:
www.stuc.uva.nl/toekenningen (stichting toekenningen) of
www.alumni.uva.nl/faciliteiten en dan kiezen: AUV-fonds 

ASVA Fondsenboek

Behalve deze twee fondsen zijn er uiteraard nog een heleboel organisaties die subsidies verstrekken, dit kan algemeen van aard zijn of specifiek op jou studie gericht. ASVA heeft een fondsenboek tot haar beschikking, waar bestuursleden te allen tijde in kunnen kijken. Vraag hiernaar bij onze studentenbalie via studentenbalie@asva.nl