Denk Amsterdam

Denk Amsterdam

Dit is de beknopte versie van het verkiezingsprogramma van Denk Amsterdam voor 2018 -2022.  *Disclaimer* ASVA heeft de informatie zo goed mogelijk proberen weer te geven, maar hierin kunnen fouten gemaakt worden. Het is aan te raden het volledige programma te lezen voor meer informatie. 

Afkorting voor: DENK Amsterdam

Lijsttrekker: Mourad Taimounti

Studenten(huisvesting)

DENK Amsterdam streeft naar voldoende aanbod van sociale huurwoningen, woningen voor starters en voor studenten. Hierbij worden afspraken gemaakt met woningcorporaties en private partijen. De gemeente neemt zelf ook initiatief door bijvoorbeeld het verbouwen van kantoorpanden.

Duurzaamheid

DENK Amsterdam wil zich houden aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De stad moet in 2050 af zijn van aardgas. Burgers die hun energie rekening niet kunnen betalen omdat we overstappen naar schone energie moeten geholpen worden door o.a. hun huizen te isoleren. Vervuiling moet strenger beboet worden en we moeten actief voedselverspilling tegen gaan door horecagelegenheden en supermarkten afspraken te laten maken.

Diversiteit

Het onderwijs moet een afspiegeling worden van de samenleving. De segregatie in het onderwijs moet bestreden worden en het lerarenbestand moet meer divers worden. Daarnaast wil DENK Amsterdam meer geld besteden aan culturele projecten en voor initiatieven die voor diversiteit en inclusiviteit zorgen.

Onderwijs

DENK is van mening dat jongeren met een migratieachtergrond, ouderen en lager opgeleiden zonder baan actiever geholpen moeten worden. Onderwijs moet beter aansluiten bij de arbeidsmarkt. Verder spreekt DENK Amsterdam in het verkiezingsprogramma niet over hoger onderwijs.