D66 Amsterdam

D66 Amsterdam

Dit is de beknopte versie van het verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam voor 2018 -2022.  *Disclaimer* ASVA heeft de informatie zo goed mogelijk proberen weer te geven, maar hierin kunnen fouten gemaakt worden. Het is aan te raden het volledige programma te lezen voor meer informatie. 

Afkorting voor: Democraten ’66 Amsterdam

Lijsttrekker: Reinier van Dantzig

Studenten(huisvesting)

D66 Amsterdam wil dat studenten naast voorlichting over drugs, voorlichtingen krijgen over alcohol. Daarnaast is de partij van mening dat routes waarlangs studenten zich ’s nachts naar huis begeven veiliger moeten zijn. Hier bedoelt D66 Amsterdam niet alleen het gebied rondom het nachtleven maar ook de studentencomplexen.

D66 wil bouwen voor studenten om het kamertekort terug te dringen. Het plan is om de komende vier jaar minimaal 8000 tijdelijke of permanente studentenwoningen bij te bouwen. Om te voorkomen dat woningen vooral naar de oudste jongeren met (vaak) de langste wachttijd gaan, wil D66 Amsterdam ook loting als middel gaan inzetten. De studentencontainers gelegen naast de Bijlmerbajes moeten worden omgebouwd naar permanente huisvesting.

Duurzaamheid

Voor een concurrerend en toekomstbestendig Amsterdam wil D66 grondstoffen maximaal hergebruiken, energie lokaal opwekken, en schadelijke uitstoot terugdringen. D66 vindt het de taak van Amsterdam om hierin voorop te lopen, zoals Amsterdam dat nu al doet met de uitbreiding van het elektrisch laadnetwerk, circulair bouwen en het aardgasvrij maken van de stad.

Diversiteit

D66 Amsterdam is voor meer diversiteit binnen het politiekorps. Daarnaast pleit de partij voor een maatschappelijke discussie over de aantrekkelijkheid als werkgever voor mensen met een migratieachtergrond.

Onderwijs

D66 zet in op gelijke kansen voor iedereen door de komende jaren verder te investeren in goed onderwijs. Ze willen er voor zorgen dat Amsterdam een aantrekkelijke studentenstad blijft door zich in te zetten voor beter onderwijs en betere studentenhuisvesting.