De Amsterdamse VVD

De Amsterdamse VVD

Dit is de beknopte versie van het verkiezingsprogramma van de Amsterdamse VVD voor 2018 -2022.  *Disclaimer* ASVA heeft de informatie zo goed mogelijk proberen weer te geven, maar hierin kunnen fouten gemaakt worden. Het is aan te raden het volledige programma te lezen voor meer informatie. 

Afkorting voor: De Amsterdamse Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Lijsttrekker: Eric van der Burg

Studenten(huisvesting)

Volgens de Amsterdamse VVD moeten er minimaal 3.000 woningen bijkomen in het hogere segment en er moeten jaarlijks maximaal 2.000 sociale huurwoningen bij, met name voor studenten. Het aandeel sociale huurwoningen in het woningaanbod moet omlaag worden gebracht. Volgens Amsterdamse VVD kan Amsterdam alleen een gemengde stad blijven waar verschillende inkomensgroepen en gezinssamenstellingen een plek kunnen vinden.

Duurzaamheid

Volgens de Amsterdamse VVD is de doorstroming van het verkeer cruciaal zowel gezien vanuit duurzaamheid als bereikbaarheid, bijvoorbeeld bij knelpunten als de Stadhouderskade. Ze zijn van mening dat innovatieve concepten zoals pilots met slimme stoplichten zorgen voor betere doorstroming, ook voor fietsers als het regent.

Diversiteit

Volgens de Amsterdamse VVD zijn er veel vooroordelen en een negatieve houding ten opzichte van de LBHTI gemeenschap, deze komen voort uit onwetendheid en het gebrek aan voorlichting. Daarom vinden zij dat voorlichting over de diversiteit van onze samenleving en de plek van de LHBTI-gemeenschap daarin een belangrijke rol zijn van het onderwijsprogramma op Amsterdamse scholen.

Onderwijs

De partij wil dat de gemeente actief beleid ontwikkelt dat erop is gericht om wetenschappelijke instituten, internationale agentschappen of universiteiten te stimuleren zich in onze hoofdstad te vestigen. Daarbij zijn ze een voorstander van samenwerkingen tussen bedrijven, kenniscentra, universiteiten en de gemeente op het gebied van innovatie, en dan met name daar waar onderzoek wordt gedaan naar typische grootstedelijke problemen zoals luchtverontreiniging, files en veiligheidsvraagstukken.