SP Amsterdam

SP Amsterdam

Dit is de beknopte versie van het verkiezingsprogramma van de SP Amsterdam voor 2018 -2022.  *Disclaimer* ASVA heeft de informatie zo goed mogelijk proberen weer te geven, maar hierin kunnen fouten gemaakt worden. Het is aan te raden het volledige programma te lezen voor meer informatie. 

Afkorting voor: Socialistische Partij Amsterdam

Lijsttrekker: Laurens Ivens

Studenten(huisvesting)

Er is sprake van een groot woningtekort in Amsterdam. Ook jongeren lijden daaronder. SP Amsterdam streeft naar voldoende betaalbare jongerenwoningen onder de huurtoeslaggrens. Ook gaan ze jaarlijks 5000 nieuwbouwhuizen toewijzen aan Amsterdammers. Daar verstaat de SP mensen onder die hier al minstens drie jaar wonen of jongeren die een studie volgen aan een Amsterdamse instelling.

Duurzaamheid

SP Amsterdam wil dat er meer werk gemaakt wordt van het scheiden van afval. Dat kan door het plaatsen van meer verschillende afvalcontainers en het plaatsen van prullenbakken waar afval gescheiden kan worden weggegooid. SP is tegenstander voor het rekenen van een tarief voor de hoeveelheid ingeleverd afval, want in de praktijk komt dat erop neer dat veel Amsterdammers hun afval zullen dumpen in de openbare ruimte.

Diversiteit

De partij is van mening dat de gemeente zich in moet zetten voor een publieke ruimte waarin alle Amsterdammers zich thuis voelen en het prettig vinden om zichzelf te zijn. De gemeente gaat een activistisch beleid voeren in wijken of buurten waar mensen buitenshuis problemen ervaren met zichzelf zijn, bijvoorbeeld aan de hand van ontmoetingsprogramma’s. Daarnaast wordt er opgetreden tegen intolerant gedrag. Daarnaast wil SP Amsterdam op gemeentelijke formulieren niet naar geslacht vragen, ook streven zij naar genderneutrale toiletten.

Onderwijs

Het verkiezingsprogramma van SP Amsterdam geeft geen informatie over hoger onderwijs. Dit is wel opgenomen in het landelijk verkiezingsprogramma van 2017: https://www.sp.nl/programmas/2017/verkiezingsprogramma-sp-2017