SGP Amsterdam

SGP Amsterdam

Dit is de beknopte versie van het verkiezingsprogramma van SGP Amsterdam voor 2018 -2022.  *Disclaimer* ASVA heeft de informatie zo goed mogelijk proberen weer te geven, maar hierin kunnen fouten gemaakt worden. Het is aan te raden het volledige programma te lezen voor meer informatie. 

Afkorting voor: Staatkundig Gereformeerde Partij

Lijsttrekker: Paula Schot

Studenten(huisvesting)

De partij stelt dat de gemeente actief locaties moet aanwijzen voor studentenhuisvesting, maar dient het bouwen en ontwikkelen zoveel mogelijk aan de markt over te laten.

Duurzaamheid

SGP is van mening dat we goed horen om te gaan met de schepping als rentmeesters van de aarde. Daarom wil de SGP het bevoorraden van winkels via het waternet laten plaatsvinden met energiezuinige en schone boten. Dat heeft als neveneffect dat het wegennet minder belast wordt, wat voor meer rust in de stad zal zorgen. Verder zijn het bouwen van energie neutrale nieuwbouwwoningen en meer zichtbaar groen in de stad volgens de SGP van groot belang.

Diversiteit

SGP stelt dat vanwege veiligheid en integratie het absolute noodzaak is dat de gemeente, in samenwerking met het OM, radicalisering uit bv. salafistische hoek voorkomt. Ontvangst van gelden uit radicale islamitische bronnen, alsmede radicale uitspraken van bestuurders van deze religieuze instellingen zijn vaak een signaal dat de veiligheid in het geding is en integratie achterblijft.

Onderwijs

SGP Amsterdam wijdt in het verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen niet uit over hoger onderwijs.