PvdD Amsterdam

PvdD Amsterdam

Dit is de beknopte versie van het verkiezingsprogramma van Partij voor de Dieren Amsterdam voor 2018 -2022.  *Disclaimer* ASVA heeft de informatie zo goed mogelijk proberen weer te geven, maar hierin kunnen fouten gemaakt worden. Het is aan te raden het volledige programma te lezen voor meer informatie. 

Afkorting voor: Partij voor de Dieren Amsterdam

Lijsttrekker: Johnas van Lammeren

Studenten(huisvesting)

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat mensen kunnen wonen op een manier die goed bij hun situatie aansluit. De stad volbouwen is niet de oplossing; dat maakt Amsterdam onleefbaar. Wel wil de partij dat de gemeente Amsterdam investeert in het realiseren van voldoende betaalbare studentenwoningen. 

Duurzaamheid

De Partij voor de Dieren vindt dat evenementen een duurzaam karakter moeten hebben. Daarnaast moet de gemeente volgens de partij de lokale aanjager worden in het terugdringen van broeikasgassen en het omschakelen naar duurzame energiebronnen. Het duurzaamheidsfonds en de energielening worden omgevormd tot een klimaatfonds. Uit dit fonds worden klimaatmaatregelen van inwoners, organisaties en bedrijven gestimuleerd. In het partijprogramma is er veel aandacht voor duurzame energie; de Partij voor de Dieren Amsterdam wil dat Amsterdam groene stroom gaat gebruiken, bij voorkeur zelf opgewekt. Al het gemeentelijk vastgoed, zoals scholen en theaters, moeten uiterlijk in 2025 energieneutraal zijn. Ook moet de gemeente gaan werken met een Duurzaamheidsindex. Deze index, die al in veel gemeenten gebruikt wordt, geeft informatie over hoe de gemeente scoort op het gebied van Mens & Maatschappij (zoals veiligheid en zorg), Milieu, Natuur & Grondstoffen en op economische ontwikkeling.

Diversiteit

PvdD Amsterdam spreekt in het verkiezingsprogramma niet over diversiteit. In het landelijk verkiezingsprogramma wordt hier meer aandacht aan besteed: https://www.partijvoordedieren.nl/data/files/2016/12/PvdDVerkiezingsprogramaTweedeKamerverkiezingen2017_def-0cd09fe5.pdf

Onderwijs

Partij voor de Dieren is van mening dat de rol van het onderwijs niet moet worden onderschat als het gaat om de bewustwording ten aanzien van dierenwelzijn en milieuproblematiek, en de rol van de mens hierin.