PvdA Amsterdam

PvdA Amsterdam

Dit is de beknopte versie van het verkiezingsprogramma van PvdA Amsterdam voor 2018 -2022.  *Disclaimer* ASVA heeft de informatie zo goed mogelijk proberen weer te geven, maar hierin kunnen fouten gemaakt worden. Het is aan te raden het volledige programma te lezen voor meer informatie. 

Afkorting voor: Partij van de Arbeid Amsterdam

Lijsttrekker: Marjolein Moorman

Studenten(huisvesting)

PvdA wil meer studentenkamers maar ook meer starterswoningen zodat kennis niet de stad verlaat. Samen met onderwijsinstellingen en studentenvertegenwoordigers wil PvdA een nieuw actieplan voor studentenhuisvesting maken. De partij behoudt de ambitie voor het realiseren van betaalbare studentenwoningen, met een huur onder de 500 euro. Daarnaast willen ze diverse complexen bouwen waarin statushouders en studenten gemengd wonen. Er komen speciale campussen om bijvoorbeeld verpleegkundigen of pabo-studentenhuisvesting te bieden, zij mogen na hun studie vijf jaar op deze campus blijven wonen.

Duurzaamheid

PvdA werkt samen met partners als Milieudefensie, de Dakdokters, de Groene Stad en Urgenda, en met de bedrijven én de Amsterdammers zelf. Uiterlijk 2030 wil de partij alle bestaande gebouwen geïsoleerd hebben. Daarnaast willen ze dat corporaties en particuliere eigenaren steun krijgen bij isolatie of bij het realiseren van energieopwekking door wind, zon of warmte-koudeopslag. Ook bedrijfspanden zijn in 2030 klimaatneutraal. De ambitie van de PvdA is Amsterdam uiterlijk in 2030 volledig gasloos te laten zijn.

Diversiteit

Betreffende diversiteit wil PvdA dat de samenstelling van medewerkers in publieke diensten diverser moet worden. Ze willen hiermee een realistische afspiegeling van de maatschappij weergeven. Daarnaast moeten ook scholen meer gemengd worden.

Onderwijs

PvdA wil ervoor zorgen dat het onderwijs beter aansluit op het bedrijfsleven. Met werkgevers en onderwijsinstellingen gaan ze jongeren verleiden vakopleidingen zorg, techniek en bouw te volgen: sectoren waarin veel werk te vinden is. Daarbij is PvdA van mening dat het niet vinden van een stage nooit een reden mag zijn voor het niet voltooien van een opleiding. Daarom pakken ze het tekort aan stageplaatsen voor scholieren en studenten aan.