Piratenpartij Amsterdam

Piratenpartij Amsterdam

Dit is de beknopte versie van het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij Amsterdam voor 2018 -2022.  *Disclaimer* ASVA heeft de informatie zo goed mogelijk proberen weer te geven, maar hierin kunnen fouten gemaakt worden. Het is aan te raden het volledige programma te lezen voor meer informatie. 

Afkorting voor: Piratenpartij Amsterdam

Lijsttrekker: Jelle de Graaf

Studenten(huisvesting)

De partij wil leegstand beboeten. Dit zal pandeigenaren stimuleren om hun panden beschikbaar te stellen voor onder andere studenten. Daarnaast moet kraken volgens de partij weer legaal worden.  

Duurzaamheid

De Piratenpartij wil dat Amsterdam een voortrekkersrol speelt in duurzaamheid. Door te investeren in duurzaamheid kan de veerkracht van Amsterdam worden vergroot. Veerkracht is het vermogen om los van veranderingen in de omgeving te functioneren. De Piratenpartij kiest voor het verminderen en vergroenen van ons energiegebruik, het stimuleren van duurzame bewonersinitiatieven en collectieven en het vergroten van de energie- en voedselonafhankelijkheid van Amsterdam en haar omgeving.

Diversiteit

Er moet volgens de partij een einde worden gemaakt aan etnisch profileren en wil dit bijvoorbeeld bereiken door agenten stopformulieren in te laten vullen. Deze geven aan waarom iemand staande is gehouden. Daarnaast moet preventief fouilleren volledig worden afgeschaft. In de gevallen waarin geslacht of gender niet relevant is moet ernaar gestreefd worden om dit buiten beschouwing te laten.

Onderwijs

In het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij Amsterdam wordt geen aandacht besteed aan hoger onderwijs.