Openbaar vervoer

Studeren in Amsterdam betekent vaak reizen met het OV of de fiets, of je nu op kamers woont of niet. ASVA zet zich in om studentencomplexen en onderwijslocaties bereikbaar te houden per OV en fiets, en verbetering van het nachtnet zodat je ook 's nachts veilig thuis kunt komen. 

Reizigers Advies Raad

De Reiziger Advies Raad (RAR) is een onafhankelijk adviesorgaan voor al het OV in de Vervoersregio Amsterdam. Ze brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Vervoersregio Amsterdam en de openbaarvervoerbedrijven, waaronder het GVB. In de RAR zitten vertegenwoordigers uit consumentenorganisaties die een bijzonder belang hebben bij het openbaar vervoer. ASVA heeft hier twee zetels in en vertegenwoordigt de Amsterdamse student. Door plaats te nemen in de RAR en deel te nemen aan werkgroepen of nieuwe werkgroepen op te zetten kan ASVA studenten een stem geven bij het maken van beleid over openbaar vervoer in de stad.

Nacht OV

ASVA vindt goed nachtvervoer in Amsterdam als grootste studentenstad van Nederland enorm belangrijk. Met de nachtbus kun je namelijk 's nachts veilig thuiskomen, ook als je wat verder van het centrum woont. Voor meer informatie over onze actiepunten omtrent het nachtnet zie www.asva.nl/nachtbus.


FIETS in de stad

De fiets is voor de meeste studenten de snelste en goedkoopste manier van reizen. Toch staat de fiets onder druk in de stad door toenemend fietsgebruik. Ook de veiligheid staat hierdoor onder druk. Kijk voor meer informatie wat ASVA allemaal doet omtrent de fiets in Amsterdam op www.asva.nl/fiets.

Meedenken?

Er liggen veel mogelijkheden om de bereikbaarheid van Amsterdam voor studenten te verbeteren. Als jij ergens tegenaan loopt bij het OV in Amsterdam of een idee hebt om het OV te verbeteren, neem dan contact met ons op via ov@asva.nl!