GroenLinks Amsterdam

GroenLinks Amsterdam

Dit is de beknopte versie van het verkiezingsprogramma van GroenLinks Amsterdam voor 2018 -2022.  *Disclaimer* ASVA heeft de informatie zo goed mogelijk proberen weer te geven, maar hierin kunnen fouten gemaakt worden. Het is aan te raden het volledige programma te lezen voor meer informatie. 

Afkorting voor: GroenLinks Amsterdam

Lijsttrekker: Rutger Groot Wassink

Studenten(huisvesting)

GroenLinks Amsterdam wil de komende 10 jaar 75.000 extra woningen bij bouwen, waarvan minimaal 10.000 voor studenten en werkende jongeren. GroenLinks Amsterdam wil niet in de hoofdgroenstructuur bouwen.

Duurzaamheid

Amsterdam overschrijdt de normen voor luchtkwaliteit flink door al het gemotoriseerd verkeer. Deze vieze lucht is vergelijkbaar met 6 sigaretten per dag die Amsterdammers zo ongemerkt roken. Tegelijk is GroenLinks Amsterdam van mening dat voetgangers en fietsers te weinig ruimte hebben terwijl in de binnenstad 70 procent van de openbare ruimte wordt ingenomen door rijdende of geparkeerde auto’s. De partij vindt dat er een groen Amsterdam moet worden gecreëerd, zodat Amsterdam de rest van Nederland laat zien dat duurzaamheid geen kostenpost of luxe is, maar een urgente investering is in leefomgeving en toekomst.

Diversiteit

GroenLinks wil dat er meer aandacht op scholen is voor de culturele diversiteit van onze stad en de gedeelde geschiedenis van alle Amsterdammers. Het doel is om op elke school voorlichting te geven over seksuele diversiteit, pesten, mensenrechten, racisme en discriminatie. Daarnaast zijn ze ook van mening dat het politiekorps diverser moet.  

Onderwijs

Over onderwijs stelt GroenLinks het volgende: ‘de gemeente zet zich samen met de Amsterdamse hoger-onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in om een ‘green science and business park’ te realiseren.’ Verdere info over hoger onderwijs is opgenomen in het landelijk verkiezingsprogramma https://groenlinks.nl/programma.