FVD Amsterdam

FVD Amsterdam

Dit is de beknopte versie van het verkiezingsprogramma van FvD Amsterdam voor 2018 -2022.  *Disclaimer* ASVA heeft de informatie zo goed mogelijk proberen weer te geven, maar hierin kunnen fouten gemaakt worden. Het is aan te raden het volledige programma te lezen voor meer informatie. 

Afkorting voor: Forum voor Democratie Amsterdam

Lijsttrekker: Annabel Nanninga

Studenten(huisvesting)

FvD is van mening dat mensen die cruciaal zijn voor de stad, zoals verpleegkundigen, politiemensen, hulpverleners en mensen in het onderwijs, voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen, in plaats van statushouders. Daarnaast moet de gemeente extra investeren in studentenhuisvesting, zowel nieuwbouw als ombouw van bestaande panden.

Duurzaamheid

FVD Amsterdam spreekt niet over duurzaamheid in het verkiezingsprogramma van de gemeente Amsterdam.

Diversiteit

FvD is van mening dat er geen asielzoekers meer in de stad mogen toelaten, er zijn nu al onvoldoende woningen. Ze stellen daarnaast dat quota en positieve discriminatie uit den boze zijn. FVD gelooft in de eigen kracht van ieder individu, ongeacht sekse, afkomst of huidskleur.

Onderwijs

FvD wil dat iedere onderwijsinstelling de Tolerantiewet ondertekenen. De Tolerantiewet is een wet om de Nederlandse waarden te waarborgen stelt FvD. Deze wet stelt dat de vrijheid van meningsuiting dient te prevaleren boven de vrijheid van godsdienst.