ChristenUnie Amsterdam

ChristenUnie Amsterdam

Dit is de beknopte versie van het verkiezingsprogramma van ChristenUnie Amsterdam voor 2018 -2022.  *Disclaimer* ASVA heeft de informatie zo goed mogelijk proberen weer te geven, maar hierin kunnen fouten gemaakt worden. Het is aan te raden het volledige programma te lezen voor meer informatie. 

Afkorting voor: ChristenUnie Amsterdam

Lijsttrekker: Don Ceder

Studenten(huisvesting)

De ChristenUnie Amsterdam wil regionaal samenwerken met andere gemeenten als het gaat om studentenhuisvesting.

Duurzaamheid

ChristenUnie is van mening dat de gemeente er voor moet zorgen dat de eigen behoefte aan energie duurzaam, binnen de landsgrenzen opgewekt wordt. Daarnaast zijn ze van mening dat  Amsterdamse ambtenaren bijgeschoold moeten zijn om kennis te hebben op het gebied van duurzaamheid. De ChristenUnie stimuleert initiatieven van woningeigenaren, buurten en andere verenigingen/stichtingen ten aanzien van de aanschaf van energiebesparende producten. Hierbij valt te denken aan zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, isolatie, windenergie of groene daken, bijvoorbeeld door duurzaamheidsleningen.

Diversiteit

Discriminatie van en geweld tegen Joodse Amsterdammers en LHBT+ers is een groot probleem in Amsterdam stelt de ChristenUnie Amsterdam. Daarom willen zij een taskforce in het leven roepen die onderzoekt hoe dit probleem het beste bestreden kan worden. Deze taskforce bestaat onder andere uit mensen van de politie, het onderwijs, religieuze organisaties en jongerenwerkers. Daarnaast wil ChristenUnie Amsterdam streng toegezien op het toelatingsbeleid in de horeca. Ze steunen burgerinitiatieven ter emancipatie van achterstandsgroepen.

Onderwijs

De partij wil dat onderwijs, overheid en arbeidsmarkt meer gaan samenwerken. Dat kan door actief de samenwerking te zoeken, maar bijvoorbeeld ook door dat de gemeente in haar aanbesteding aan opdrachtnemers de eis stelt dat stageplekken worden mogelijk gemaakt. Verder wil de ChristenUnie dat er in het hoger onderwijs voorlichting komt over het gebruik van drugs, alcohol en eventuele andere verslavingen.