CDA Amsterdam

CDA Amsterdam

Dit is de beknopte versie van het verkiezingsprogramma van CDA Amsterdam voor 2018 -2022.  *Disclaimer* ASVA heeft de informatie zo goed mogelijk proberen weer te geven, maar hierin kunnen fouten gemaakt worden. Het is aan te raden het volledige programma te lezen voor meer informatie. 

Afkorting voor: Christen-Democratisch Appèl

Lijsttrekker: Diederik Boomsa

Studenten(huisvesting)

CDA Amsterdam spreekt niet over studenten of studentenhuisvesting in het verkiezingsprogramma van de gemeenteraad.

Duurzaamheid

De partij stelt dat er in Amsterdam grote stappen te maken zijn met het opwekken van duurzame energie, een circulaire economie, hergebruik van materialen, ecologisch bouwen en meer boomaanplant. Amsterdam zou ook een voorbeeld moeten zijn van een grote stad die innovatief is met fijnmazig openbaar vervoer voor iedereen. CDA wil de Co2 uitstoot omlaag brengen en maximale vergroening realiseren.

Diversiteit

Volgens CDA Amsterdam speelt onderwijs een belangrijke rol in integratie van Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden. Daarnaast spreken ze de voorkeur uit dat een school een goede afspiegeling moet zijn van een stad of buurt. Bewoners van Amsterdam moeten worden aangesproken als inwoners van de stad en niet lid van een bepaalde etnische of religieuze groep.

Onderwijs

CDA Amsterdam stelt dat de gemeentelijke overheid de voorwaarden moet scheppen voor een goede economie. Dit betekent een goed bereikbare stad met uitmuntend ov, goede scholen en universiteiten. Daarnaast wil CDA de laaggeletterdheid aanpakken door samen te werken met werkgevers en onderwijsinstellingen.