Bij1 Amsterdam

Bij1 Amsterdam

Dit is de beknopte versie van het verkiezingsprogramma van Bij1 Amsterdam voor 2018 -2022.  *Disclaimer* ASVA heeft de informatie zo goed mogelijk proberen weer te geven, maar hierin kunnen fouten gemaakt worden. Het is aan te raden het volledige programma te lezen voor meer informatie. 

Afkorting voor: Bij1 Amsterdam

Lijsttrekker: Sylvana Simons

Studenten(huisvesting)

Bij1 Amsterdam is van mening dat er voldoende huisvesting bijgebouwd moet worden voor studenten. Daarnaast willen ze dat 50% van de woningen in Amsterdam bestemd moet zijn voor sociale huur.

Duurzaamheid

Er moet een einde moet komen aan de energieverschaffing door kool, gas en olie. De kosten voor de energie transitie horen bij de vervuiler te liggen volgens Bij1. De infrastructuur voor hernieuwbare energie moet de fossiele industrie vervangen, en niet alleen een bezigheid blijven van milieubewuste individuen of ideële bedrijven. De klimaatproblemen zijn sociaal-economische problemen die leunen op drie pijlers stelt Bij1: privatisering, deregulering en belastingverlaging voor bedrijven.

Diversiteit

Nu Zwarte Piet al is afgeschaft bij de stadfestiviteiten, wil Amsterdam BIJ1 de racistische karikatuur uit de openbare ruimte verwijderen, zodat kinderen op kunnen groeien in een racismevrije omgeving. Hiertoe neemt gemeente Amsterdam actief initiatief jegens ondernemers en burgers en ondersteunt zij organisaties als St. Nederland Wordt Beter in het ontwikkelen en uitrollen van lespakketten, voorlichtingsavonden en debatten. Daarnaast wil Bij1 dat in Amsterdam het complete verhaal wordt verteld over ons koloniale verleden, inclusief de daarbij horende monumenten.

Onderwijs

Door het nieuwe leenstelsel zijn er honderden studenten gedupeerd, omdat ze simpelweg geen lening kunnen veroorloven om aan een HBO- of WO-studie te beginnen. Bij1 Amsterdam is van mening dat HBO en WO slechts voor de elite lijkt te bestaan en wanneer een gezin niet uit de middenklasse of een klasse daarboven komt, betekent het dat de student harder moet werken om gelijke kansen te krijgen op het gebied van educatie. Studenten die niet uit de middenklasse of een klasse daarboven komen, worden op dit moment genoodzaakt om ofwel bij te lenen ofwel te werken naast hun voltijd studie.