Wat doet ASVA voor het UvA Referendum?

Als ASVA vinden wij het belangrijk dat zo veel mogelijk studenten gaan stemmen in dit referendum en van zich laten horen. Hoe meer studenten dit doen, hoe sterker de boodschap naar de UvA. We doen daarom ook alles in onze macht om zo veel mogelijk studenten te activeren. Om studenten te bereiken zijn we bezig met de volgende dingen.

Wat doet ASVA voor het UvA Referendum?

Esther Baar
2 weken geleden

Wat doet ASVA voor het UvA Referendum?

Verandering BAG, wat betekent het voor studenten?

Sinds 1 juli 2009 is de wet ‘Basisregistraties Adressen en Gebouwen’ (BAG) van kracht. Daarin is onder meer vastgelegd welke ‘woonobjecten’ een huisnummer toegewezen mogen krijgen. In 2013 werd deze wet aangescherpt: in de toekomst zouden onzelfstandige woningen zoals studentenkamers of kamers in verzorgingstehuizen niet langer in aanmerking komen voor individuele huisnummers.  Het Kadaster heeft daarop gemeenten opdracht gegeven om  in de BAG alleen nog zelfstandige woonruimte te registeren. Deze operatie moet voor 1 januari 2017 gereed zijn.  Met deze operatie verdwijnen de unieke adressen van kamers en worden ze samengevoegd tot 1 woning met 1 enkel huisnummer. Wie voorheen bijvoorbeeld huisnummer 2D had, woont voortaan op nummer 2.

Verandering BAG, wat betekent het voor studenten?

Esther Baar
1 maand geleden

Verandering BAG, wat betekent het voor studenten?

Leenstelsel nekschot voor studenten, bevestigd door gegoochel met instroomcijfers

Afgelopen maand zijn de voorlopige instroomcijfers bij de onderwijsinstellingen bekend gemaakt en het blijkt, anders dan op het eerste gezicht doet lijken, dat de studentenaantallen opnieuw enorm zijn gedaald ten opzichte van 2014, het jaar voordat het leenstelsel werd ingevoerd. Er zijn landelijk 13.500 studenten minder gaan studeren ten opzichte van 2014. Bovendien verdoezelt de enorme instroom van internationale studenten het werkelijke effect van het leenstelsel op kwetsbare groepen. Henriëtte Hoogervorst, voorzitter van de ASVA studentenunie: ‘Er wordt gegoocheld met cijfers. Het laat wederom zien dat het leenstelsel schade heeft toegebracht aan het hoger onderwijs.’

Leenstelsel nekschot voor studenten, bevestigd door gegoochel met instroomcijfers

Renske Hagen
1 maand geleden

Leenstelsel nekschot voor studenten, bevestigd door gegoochel met instroomcijfers

Historisch Moment: De Universiteit van Amsterdam kan niet om inspraak studenten heen

Vanavond is het rapport van de commissie Democratisering en Decentralisering gepresenteerd waarin een referendum uitgeroepen wordt op de Universiteit van Amsterdam (UvA). Aan de gehele academische gemeenschap worden verschillende bestuursmodellen voorgelegd die van enkele aanpassingen tot een zelfsturende universiteit gaan. Henriëtte Hoogervorst, voorzitter van de ASVA studentenunie: ‘Studenten krijgen eindelijk iets te zeggen over hun onderwijs. Een moment voor in de geschiedenisboeken, omdat dit een toekomst met meer democratie voor de universiteit betekend’. De ASVA studentenunie is ervan overtuigd dat vergaande democratisering en decentralisering veel van de problemen op de UvA zal oplossen.

Historisch Moment: De Universiteit van Amsterdam kan niet om inspraak studenten heen

Esther Baar
1 maand geleden

Historisch Moment: De Universiteit van Amsterdam kan niet om inspraak studenten heen

Durf diversiteit bespreekbaar te maken!

Woensdagochtend heeft de commissie Diversiteit haar rapport gepresenteerd. De commissie, opgericht naar aanleiding van de Bunge- en Maagdenhuisbezetting in 2015, heeft grondig onderzoek gedaan naar thema’s zoals ‘social justice’, diversiteit en dekolonisatie op de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het rapport beschrijft zes punten waarbij aanbevelingen worden gedaan en praktische vervolgstappen worden geboden. Het rapport is een schatkist aan waardevolle informatie. De ASVA studentenunie moedigt daarom ook iedereen aan om het rapport te lezen. Samen met de contactgroep van de diversiteitscommissie maakt ASVA zich hard om de aanbevelingen na te streven.

Durf diversiteit bespreekbaar te maken!

H Hoogervorst
2 maanden geleden

Durf diversiteit bespreekbaar te maken!

Wat betekent flexstuderen voor de toekomst?

ASVA vindt het belangrijk dat studenten meer ruimte krijgen tijdens hun studie, maar zet kanttekeningen bij de pilot flexstuderen die vrijdag 30 september door de ministerraad is ingestemd. De oorzaak van het achterliggende probleem ligt bij de rendementsmaatregelen in het onderwijs, het bindend studieadvies en het afschaffen van de basisbeurs. Het gevaar is dat het flexstuderen als stokpaardje wordt gebruikt om de bezuinigingen op studenten en het onderwijs goed te praten. Het flexstuderen is geen permanente oplossing, het is een pleister op een slagaderlijke bloeding.

Wat betekent flexstuderen voor de toekomst?

Annelieke Muller
2 maanden geleden

Wat betekent flexstuderen voor de toekomst?

Nieuwe woningen onbetaalbaar voor studenten in Amsterdam en Utrecht

De Utrechtse studentenbond VIDIUS, de Amsterdamse studentenbond ASVA en de Landelijke Studenten Vakbond spreken hun zorgen uit over een wetswijziging betreffende het woningwaarderingsstelsel. De regering bevestigde deze week In de rijksbegroting dat het puntenstelsel voor zelfstandige woonruimtes in Amsterdam en Utrecht gewijzigd wordt. Hierdoor is het mogelijk om veel meer huur te vragen voor deze woonruimtes, waardoor ze onbetaalbaar worden voor studenten.

Nieuwe woningen onbetaalbaar voor studenten in Amsterdam en Utrecht

Esther Baar
2 maanden geleden

Nieuwe woningen onbetaalbaar voor studenten in Amsterdam en Utrecht

Onderwijs moet op nummer één bij splitsing HvA-UvA

Vanmiddag verscheen de evaluatie over de bestuurlijke samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Uit dit rapport blijkt dat de doelstellingen, die oorspronkelijk waren bedoeld om het onderwijs te verbeteren, bij lange na niet zijn gehaald. De ASVA studentenunie vindt het kwalijk dat de onderwijskwaliteit en inspraak van studenten wederom hebben geleden onder een ondoordachte bestuurlijke constructie.

Onderwijs moet op nummer één bij splitsing HvA-UvA

Esther Baar
3 maanden geleden

Onderwijs moet op nummer één bij splitsing HvA-UvA