Centrale medezeggenschapsraden veroordelen handelen College van Bestuur UvA

Vanmiddag is tijdens een gezamenlijke vergadering van de twee centrale medezeggenschapsraden van de UvA het vertrouwen opgezegd in dit College van Bestuur. De raden spraken zich uit naar aanleiding van de ontruiming van het Maagdenhuis afgelopen zaterdag. Nadrukkelijk kwam naar voren dat het College van Bestuur in deze samenstelling niet aan kan blijven. De raad van toezicht wordt verzocht samen met de raden te kijken naar een oplossing.

Centrale medezeggenschapsraden veroordelen handelen College van Bestuur UvA

Peter Saalbrink
4 dagen geleden

Centrale medezeggenschapsraden veroordelen handelen College van Bestuur UvA

Hoe zag beleid CvB eruit?

Morgen is een belangrijke dag voor de UvA en HvA. In de Gezamenlijke Vergadering (GV) zullen de Centrale Studentenraad (CSR) en Centrale Ondernemingsraad (COR) zich uitspreken over het vertrouwen in dit CvB. Vanavond organiseren zij daarom een hoorzitting om de mening van de academische gemeenschap te peilen. Kijk vooral nog even naar het beleid van dit CvB in de afgelopen jaren en oordeel zelf!

Hoe zag beleid CvB eruit?

Bram Harkema
5 dagen geleden

Hoe zag beleid CvB eruit?

Maagdenhuis ontruimd; protesten gaan door

Zaterdag werd het Maagdenhuis door de Mobiele Eenheid (ME) ontruimd, nadat studenten en medewerkers al eerder hadden aangegeven maandagmorgen sowieso te vertrekken. Aangezien het College van Bestuur (CvB) opnieuw een verkeerde beslissing heeft gemaakt organiseren actiegroepen De Nieuwe Universiteit, Rethink UvA en Humanities Rally vanmiddag een demonstratie voor meer democratie in het hoger onderwijs. Vanzelfsprekend is ASVA hier ook bij.

Maagdenhuis ontruimd; protesten gaan door

Bram Harkema
1 week geleden

Maagdenhuis ontruimd; protesten gaan door

Akkoord Maagdenhuis blijft uit; commissies gaan door

Amsterdam, 8 april 2015 ‒ Vanmorgen zijn de onderhandelingen tussen het College van Bestuur (CvB) en De Nieuwe Universiteit (DNU) over het Maagdenhuis op het laatste moment op niets uitgelopen. Toen DNU om half acht vanmorgen met een persconferentie voor de trappen van het al vijf weken bezette Maagdenhuis kwam, hoopte iedereen op een akkoord. Niets bleek echter minder waar: DNU voelde zich onvoldoende gehoord in de onderhandelingen en eist nu het aftreden van het CvB. De ASVA studentenunie betreurt het dat de onderhandelingen, waar wij als waarnemer bij aanwezig waren, op niets zijn uitgelopen. ASVA blijft zich richten op het proces rondom de commissies, in samenwerking met de medezeggenschap en geïnteresseerden uit de actiegroepen en de rest van de universiteit.

Akkoord Maagdenhuis blijft uit; commissies gaan door

Bram Harkema
2 weken geleden

Akkoord Maagdenhuis blijft uit; commissies gaan door

Studentenorganisaties HvA behoefte aan basispakket

Niet elke studentenorganisatie kan rekenen op dezelfde ondersteuning vanuit de HvA. Dit constateerde de ASVA studentenunie naar aanleiding van een denktank afgelopen maand. Dit leidt ertoe dat voor sommige studentenorganisaties essentiële faciliteiten ontbreken. Uit de denktank is een basispakket naar voren gekomen waar elke studentenorganisatie recht op zou moeten hebben. ASVA zou dit basispakket graag opgenomen zien worden in het studentenstatuut. Zodat elke studentenorganisatie optimaal kan functioneren. Lees hieronder het hele document

Studentenorganisaties HvA behoefte aan basispakket

Hanne Spelt
3 weken geleden

Studentenorganisaties HvA behoefte aan basispakket

Update: ASVA ziet af van oprichting De Partij

Een dag na aankondiging ziet de ASVA studentenunie zich genoodzaakt af te zien van oprichting van De Partij. De nieuwe studentenpartij had een einde moeten maken aan de consensusgerichte besluitvorming in de centrale studentenraad, maar kon al direct op zoveel instemmende geluiden rekenen dat ze de gewenste geloofwaardig verloor. ASVA zal zich daarom de komende tijd weer vooral moeten richten op het ondermijnen van de gevestigde orde op andere wijzen.

Update: ASVA ziet af van oprichting De Partij

Peter Saalbrink
3 weken geleden

Update: ASVA ziet af van oprichting De Partij

Maagdenhuis al twee weken bezet

De afgelopen weken hebben wij geprobeerd de gebeurtenissen rondom het Maagdenhuis samen te vatten in korte stukjes op onze website. Dit is inmiddels al onze derde update. Hier lees je alles over de laatste ontwikkelingen.

Maagdenhuis al twee weken bezet

Bram Harkema
1 maand geleden

Maagdenhuis al twee weken bezet