Studieverenigingenoverleg UvA #2

Besturen van studieverengingen zijn goed bezig. Ze organiseren reizen, bijlessen, open podia, congressen, borrel en houden de ontwikkelingen op de UvA, zoals de bezuinigingen op de Faculteit der Geesteswetenschappen, nauwlettend in de gaten. Dat kwam naar voren in het studieverenigingenoverleg (SVO) voor UvA-verenigingen op 27 november. Daarnaast kwamen de onderwerpen medezeggenschap, acquisitie en verenigingsstructuur aan bod.

Studieverenigingenoverleg UvA #2

Jelmer Peter
3 weken geleden

Studieverenigingenoverleg UvA #2

PERSBERICHT: Protest tegen slachting Geesteswetenschappen

De ASVA studentenunie steunt de protestmars die vanmiddag gehouden wordt op het Spui tegen de bezuinigingen op de geesteswetenschappenfaculteit. Twee weken geleden kondigde het bestuur van de UvA aan 14 miljoen euro te bezuinigen op de geesteswetenschappen. "Het bestuur van de UvA heeft gefaald met het plan voor de bètafaculteit en blundert nu met de geesteswetenschappen" zegt Noeri van den Berg, voorzitter van ASVA. "Studenten betalen keer op keer de rekening van het mismanagement van het bestuur. Nu zijn het de geesteswetenschappen, volgende week is het de economiefaculteit en die week daarna de rechtenfaculteit. Waar houdt het op?"

PERSBERICHT: Protest tegen slachting Geesteswetenschappen

Hanne Spelt
4 weken geleden

PERSBERICHT: Protest tegen slachting Geesteswetenschappen

Malieveldprotest richt zich op Eerste Kamer

Afgelopen vrijdag was er op het Malieveld in Den Haag een grote manifestatie tegen het leenstelsel. ASVA was hier aanwezig en ondersteunde de manifestatie door veel ordediensters te leveren. De manifestatie werd georganiseerd door een landelijke coalitie van veertien (jongeren)organisaties en trok ruim vijfduizend betogers. Zij gaven een duidelijk signaal af aan de senatoren van de Eerste Kamer. Daar wordt het leenstelsel nog besproken en kan het nog afgestemd worden.

Malieveldprotest richt zich op Eerste Kamer

Bram Harkema
1 maand geleden

Malieveldprotest richt zich op Eerste Kamer

Enorme bezuinigingen desastreus voor Geesteswetenschappen

Deze week presenteerde de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) haar toekomstvisie. In het ‘Profiel 2016’ stelt zij twee scenario’s voor om de faculteit ernstig te veranderen. Als gevolg van de voorgestelde jaarlijkse bezuinigingen van dertien (!) miljoen euro op de FGw heeft het faculteitsbestuur aangegeven dat de ‘kaasschaafmethode’ onvoldoende zal zijn. Daarom presenteerde zij een plan waarbij het gehele bacheloronderwijs op de schop moet.

Enorme bezuinigingen desastreus voor Geesteswetenschappen

Bram Harkema
1 maand geleden

Enorme bezuinigingen desastreus voor Geesteswetenschappen

HvA: studieverenigingen ontmoeten medezeggenschappers

Het studieverenigingenoverleg (SVO) van dinsdag 11 november stond in het teken van de medezeggenschap op de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat kunnen ze betekenen voor mij? Om antwoord te geven op deze vragen waren naast de studieverenigingen ook de opleidingscommissies, de domeinraden en de centrale medezeggenschap uitgenodigd. Met ongeveer 70 studenten en docenten zat de zaal vol en werd er gediscussieerd over hun gemeenschappelijke doelen voor het komend jaar. 

HvA: studieverenigingen ontmoeten medezeggenschappers

Hanne Spelt
1 maand geleden

HvA: studieverenigingen ontmoeten medezeggenschappers

ASVA en Sarphati organiseren: Dromen over nacht-OV

Het Amsterdamse OV-netwerk is met afstand het meest gebruikte van Nederland. Dit geldt ook voor het nacht-OV, geen enkele andere stad in Nederland heeft elke nacht een uitgebreid netwerk van nachtbussen. Zo’n uitgebreid netwerk is in andere steden niet rendabel, maar is het in Amsterdam wel rendabel? Het antwoord is nee. Om die reden heeft het GVB aangegeven het nachtnet te willen herzien. Het GVB heeft bovendien aangegeven dat ze met gebruikers graag wil kijken naar een nieuw netwerk dat beter aansluit bij de wensen van verschillende partijen.

ASVA en Sarphati organiseren: Dromen over nacht-OV

Bram Harkema
2 maanden geleden

ASVA en Sarphati organiseren: Dromen over nacht-OV

Onderzoeksbureau zoekt FMG-student

Het ASVA onderzoeksbureau doet onderzoek naar het communicatieproces rondom de verhuizing van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen naar het Roeterseiland. Studeer jij aan de FMG? Vul dan de enquête in op onderzoek.asva.nl! 

Onderzoeksbureau zoekt FMG-student

Bram Harkema
2 maanden geleden

Onderzoeksbureau zoekt FMG-student

STOP HET LEENSTELSEL!

De ASVA studentenunie kan zich niet vinden in de plannen voor een leenstelsel. Zo'n leenstelsel heeft grote gevolgen voor Amsterdamse studenten. Hier lees je meer over de visie van ASVA.

STOP HET LEENSTELSEL!

Peter Saalbrink
2 maanden geleden

STOP HET LEENSTELSEL!