Nieuw studentenstatuut voor de HvA

Op 17 augustus heeft het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam met instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad het studentenstatuut voor het collegejaar 2015-2016 gepubliceerd. Een belangrijk onderdeel van het statuut voor studieverenigingen is het profileringsfonds waar veel verandering heeft plaatsgevonden.

Nieuw studentenstatuut voor de HvA

Hanne Spelt
Gisteren

Nieuw studentenstatuut voor de HvA

Volgend jaar meer ASVA StudentLabs

Afgelopen maand organiseerde ASVA een StudentLab om studenten hun ideeën en problemen te inventariseren. Door de open opzet konden studenten zelf van tafel naar tafel lopen om aan te geven wat ze misten in hun studententijd. ASVA kan hier komend jaar weer volop mee aan de slag!

Volgend jaar meer ASVA StudentLabs

Noeri van den Berg
2 maanden geleden

Volgend jaar meer ASVA StudentLabs

Tweede Kamer maakt werk van decentralisering hoger onderwijs

Vannacht is in de Tweede Kamer een motie van Kamerlid Mohandis (PvdA) aangenomen om opleidingscommissies meer rechten te geven. Met het instemmen van de motie roept een meerderheid van de Tweede Kamer de regering op om opleidingscommissies de status van medezeggenschap te geven en de bijhorende bevoegdheden zoals adviesrecht en instemmingsrecht. Met het aannemen van de motie is een belangrijke stap gezet in de richting van decentralisering.

Tweede Kamer maakt werk van decentralisering hoger onderwijs

Noeri van den Berg
2 maanden geleden

Tweede Kamer maakt werk van decentralisering hoger onderwijs

Wat valt er op studenten te verdienen?

Met een gemiddelde kamerprijs van €500 in Amsterdam ga je je af vragen waar al dat geld blijft. Yournalism gaat samen met Folia onderzoek doen naar het huizenbazenimperium en heeft jou hulp daar ook bij nodig! Wat verdienen huisjesmelkers, studentenhuisvesters en vastgoedontwikkelaars aan studentenkamers en worden studenten uitgebuit?

Wat valt er op studenten te verdienen?

Noeri van den Berg
2 maanden geleden

Wat valt er op studenten te verdienen?

Young & United; Loon naar werk!

Als je 18 bent ben volwassen. Je krijgt er een hoop rechten bij, maar krijgt nog geen volwassenenloon. Jongeren en studenten kunnen nu al bijna niet rondkomen en door het leenstelsel wordt dat nog moeilijker. Het minimumloon voor volwassenen onder de 23 moet daarom afgeschaft worden. Geen halfloon meer voor heel werk! Teken de petitie en steun Young&United. Samen kunnen we het minimumloon afschaffen. 

Young & United; Loon naar werk!

Noeri van den Berg
3 maanden geleden

Young & United; Loon naar werk!

Studieverenigingenoverleg HvA #6

Onlangs vond het zesde en laatste studieverenigingenoverleg  van dit collegejaar plaats. De bestuursleden van studieverenigingen aan de Hogeschool van Amsterdam komen eens per 6 weken bij elkaar om actuele onderwerpen te bespreken, informatie uit te wisselen en van elkaar te leren. Deze keer werd er onder andere gesproken over de erkenning van een studievereniging en de aanvraag van een bestuursbeurs. Onderwerpen waar veel verenigingen nog steeds mee worstelen.

Studieverenigingenoverleg HvA #6

Hanne Spelt
3 maanden geleden

Studieverenigingenoverleg HvA #6

Visie op verbetering HvA

Studenten van de HvA lopen tegen veel problemen aan. ASVA organiseert daarom periodieke denktanks met studenten om te horen waar de problemen zitten. Tijdens deze denktanks worden haalbare oplossingen bedacht en in een visiedocument gezet. 

Visie op verbetering HvA

Noeri van den Berg
3 maanden geleden

Visie op verbetering HvA