Malieveldprotest richt zich op Eerste Kamer

Afgelopen vrijdag was er op het Malieveld in Den Haag een grote manifestatie tegen het leenstelsel. ASVA was hier aanwezig en ondersteunde de manifestatie door veel ordediensters te leveren. De manifestatie werd georganiseerd door een landelijke coalitie van veertien (jongeren)organisaties en trok ruim vijfduizend betogers. Zij gaven een duidelijk signaal af aan de senatoren van de Eerste Kamer. Daar wordt het leenstelsel nog besproken en kan het nog afgestemd worden.

Malieveldprotest richt zich op Eerste Kamer

Bram Harkema
5 dagen geleden

Malieveldprotest richt zich op Eerste Kamer

Enorme bezuinigingen desastreus voor Geesteswetenschappen

Deze week presenteerde de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) haar toekomstvisie. In het ‘Profiel 2016’ stelt zij twee scenario’s voor om de faculteit ernstig te veranderen. Als gevolg van de voorgestelde jaarlijkse bezuinigingen van dertien (!) miljoen euro op de FGw heeft het faculteitsbestuur aangegeven dat de ‘kaasschaafmethode’ onvoldoende zal zijn. Daarom presenteerde zij een plan waarbij het gehele bacheloronderwijs op de schop moet.

Enorme bezuinigingen desastreus voor Geesteswetenschappen

Bram Harkema
1 week geleden

Enorme bezuinigingen desastreus voor Geesteswetenschappen

HvA: studieverenigingen ontmoeten medezeggenschappers

Het studieverenigingenoverleg (SVO) van dinsdag 11 november stond in het teken van de medezeggenschap op de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat kunnen ze betekenen voor mij? Om antwoord te geven op deze vragen waren naast de studieverenigingen ook de opleidingscommissies, de domeinraden en de centrale medezeggenschap uitgenodigd. Met ongeveer 70 studenten en docenten zat de zaal vol en werd er gediscussieerd over hun gemeenschappelijke doelen voor het komend jaar. 

HvA: studieverenigingen ontmoeten medezeggenschappers

Hanne Spelt
1 week geleden

HvA: studieverenigingen ontmoeten medezeggenschappers

ASVA en Sarphati organiseren: Dromen over nacht-OV

Het Amsterdamse OV-netwerk is met afstand het meest gebruikte van Nederland. Dit geldt ook voor het nacht-OV, geen enkele andere stad in Nederland heeft elke nacht een uitgebreid netwerk van nachtbussen. Zo’n uitgebreid netwerk is in andere steden niet rendabel, maar is het in Amsterdam wel rendabel? Het antwoord is nee. Om die reden heeft het GVB aangegeven het nachtnet te willen herzien. Het GVB heeft bovendien aangegeven dat ze met gebruikers graag wil kijken naar een nieuw netwerk dat beter aansluit bij de wensen van verschillende partijen.

ASVA en Sarphati organiseren: Dromen over nacht-OV

Bram Harkema
3 weken geleden

ASVA en Sarphati organiseren: Dromen over nacht-OV

Onderzoeksbureau zoekt FMG-student

Het ASVA onderzoeksbureau doet onderzoek naar het communicatieproces rondom de verhuizing van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen naar het Roeterseiland. Studeer jij aan de FMG? Vul dan de enquête in op onderzoek.asva.nl! 

Onderzoeksbureau zoekt FMG-student

Bram Harkema
1 maand geleden

Onderzoeksbureau zoekt FMG-student

STOP HET LEENSTELSEL!

De ASVA studentenunie kan zich niet vinden in de plannen voor een leenstelsel. Zo'n leenstelsel heeft grote gevolgen voor Amsterdamse studenten. Hier lees je meer over de visie van ASVA.

STOP HET LEENSTELSEL!

Peter Saalbrink
1 maand geleden

STOP HET LEENSTELSEL!

INFOAVOND LEENSTELSEL

Veel mensen hebben het over het leenstelsel, maar er is nog altijd veel onduidelijkheid over dit wetsvoorstel. Tijdens onze infoavond in de theaterzaal van CREA bespraken we met UvA- en HvA-studenten de belangrijkste punten uit het wetsvoorstel. Ook werd het standpunt van ASVA op het leenstelsel toegelicht.

Wil je zelf iets doen? Kijk dan bij 'Praktische informatie'.

INFOAVOND LEENSTELSEL

Peter Saalbrink
1 maand geleden

INFOAVOND LEENSTELSEL

Kick-off studieverenigingenoverleg hbo

Dinsdag 30 september was het eerste hbo-studieverenigingenoverleg van het nieuwe collegejaar in FLOOR. Van zowel de Hogeschool van Amsterdam als Inholland waren er 12 besturen aanwezig om de laatste issues van hun studievereniging te bespreken. De verenigingen liepen tegen verschillende problemen aan als KvK-inschrijvingen, inwerktrajecten, alumnibeleid, goedkopere boeken en het alcoholbeleid voor de 17-jarigen. Hierbij werden oplossingen gevonden door informatie en ervaringen uit te wisselen tussen de verschillende besturen.

Kick-off studieverenigingenoverleg hbo

Hanne Spelt
2 maanden geleden

Kick-off studieverenigingenoverleg hbo